Virtuelne interaktivne ture

Uvođenje savremenih informacionih tehnologija izaziva najvažnije promene u poslovanju u turističkoj industriji. Napredak informacionih tehnologija ogleda se u poslovanju subjekata na turističkom tržištu kroz povećanje efektivnosti poslovanja turističkih agencija, hotela i drugih komponenti…

Famous Sokobanja spa

Sokobanja is one of Serbia’s most popular tourist destinations. It is surrounded by the mountains Ozren, Devica, Janior, Rtanj, and Bukovik in the southern portion of the Sokobanja valley. Sokobanja is bisected by the Moravica River. Just 2 kilometers before entering the town, it becomes a canyon….

Turizam u Sokobanji

Na osnovu prethodnih analiza mogu se izvesti odgovarajući karakteristični zaključci koji odslikavaju dosadašnji sveukupan razvoj turizma na teritoriji opštine Sokobanja. Oni se prvenstveno odnose na: turističke potencijale, ostvareni obim i način njhovog valorizovanja; strukturna,…

Ekologija u Sokobanji

U turističkim centrima, poput Sokobanje, koja pretenduju sa ozbil jnim razvojem kako zdravstvenog turizma zasnovanog na prirodnim lekovitim faktorima, tako i drugih vidova selektivnog turizma oslonjenog na prirodne vrednosti i atraktivnosti užeg i šireg banjskog prostora, kvalitet životne…

Turističko zoniranje Sokobanje

Prethodna analiza je pokazala da jedno od bitnih obeležja turističkih potencijala opštine Sokobanja čini, na jednoj straní, disperzan prostorni razmeštaj temeljnih razvojnih vrednosti, a na drugoj, povećana koncentracija prirodnih i antropogenih motiva u pojedinim delovima teritorije. Na tim…

Kulturno istorijsko nasleđe Sokobanje

Od brojnih kulturno-istorijskih spomenika, rasprostrtih po celoj teri toriji opštine, svojim vrednostima i turističkom funkcijom posebno se ističu: (1) Sokograd srednjovekovni grad-tvrđava nastao u periodu između I i VI veka, više puta rušen i obnavljan, ali nedovoljno rekonstrui san,…

Prirodne i ambijentalne vrednosti Sokobanje

Na teritoriji Sokobanje su prisutne i brojne druge prirodne vrednosti i atraktivnosti koje se mogu veoma uspešno valorizovati i funkcionalno uklopiti u integralni turistički proizvod. Neke od njih je moguće valorizovati i samostalno koristiti u zdravstvene svrhe (gas i peloid), dok većina ima…

Biogeografske vrednosti Sokobanje

Kada je u pitanju banjski turistički prostor i njegova rekreativno zdravstvena funkcija, od posebnog značaja su biogeografske vrednosti koje čine raspoloživa vegetacija i hortikulturna uređenost. Na širem prostoru opštine, naročito na pojedinim okolnim planinama, zastupljena je raznolika…

Hidrografski potencijali

Teritoriju opštine Sokobanja karakteriče raznolika hidrografska mre 2a. čiji pojedini elementi, naročito izvori tople i hladne mineralne vode, predstavljaju temeljne vrednosti i polazišta u njenom turističkom razvoju. Prisutni su brojni hidrografski objekti koji samostalno, ili komplemen…

Istorijat Sokobanje

IZ ISTORIJSKE PROŠLOSTI SOKOBANjE I SOKOBANjSKOG KRAJA Na obalama rеkе Moravicе, izmеđu planinе Rtnja, Ozrеna i Dеvicе, nalazi sе Sokobanja. U toku svog višеvеnovnog postojanja ovo nasеljе bilo jе poznato pod imеnima: Banja, Banjica, Varoš-banja, Vеlika banja, Alеksinačka…

YouTube

Kako uneti kod (iframe) YouTube

 1. Pronađite na youtube.com vaš video
 2. Desni klik na video koji ste otvorili
 3. Klik na "Kopiraj kod za ugradnju"
 4. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) YouTube" - desni klik => paste

Google mapa

Kako uneti kod (iframe) Google mape

 1. U vašem pretraživaču otvorite Google mapu klikom na ovaj link: www.google.rs/maps
 2. U pretrazi otkucajte svoju adresu, npr: Sokobanja, Mihajla Markovića 24
 3. Klik na ikonicu "Deli"
 4. Klik na "Ugradite mapu"
 5. Odaberite "veliku mapu"
 6. Klik na "Kopiraj HTML"
 7. Vratite se na našu stranicu, u polju "Unesite kod (iframe) Google mape" - desni klik => paste

  Poruka za: